Chương trình khuyến mãi: Giảm giá sốc (25-10-2018 00:00:00 đến 31-10-2018 00:00:00)

Chương trình khuyến mãi: Giảm giá sốc (25-10-2018 00:00:00 đến 31-10-2018 00:00:00)


Chương trình khuyến mãi: Giảm giá sốc được chia làm 4 khoảng thời gian trong ngày bắt đầu từ 25-10-2018 00:00:00 đến 31-10-2018 00:00:00. Mọi gian hàng đều có thể cho sản phẩm của mình tham gia chương trình.

1. Chi tiết chương trình khuyễn mại.

- Tên chương trình: Giảm giá sốc.

- Thời gian hoạt động: 25-10-2018 00:00:00 đến 31-10-2018 00:00:00.

- ...